Ραντεβού 212 102 7959 6944915767 Αγίου Κωνσταντίνου 46 & Ηφαίστου 1, Μαρούσι info@kostaszahos.com

DSA

Direct Superior Approach + Piriformis Sparing (DSA)


Πρόκειται για μια προσπέλαση ελαχίστης επεμβατικότητας του ισχίου όπου γίνεται με τον ασθενή σε πλάγια θέση και προσφέρει εξαιρετική ορατότητα, ελάχιστο τραυματισμό μυών και πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα. Σε αυτή θυσιάζεται ο απιοειδής και ο κοινός καταφυτικός τένοντας ενώ διατηρούνται ανέπαφοι η λαγονοκνημιαία ταινία και οι κατώτεροι έξω στροφείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη σταθερότητα, λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση.